BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Tập 71/?? VietSub] [info] [+]Boruto: Naruto Next Generations - HD Vietsub [+] [+]

Naruto là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết cũng như rất nghịch ngợm, trải qua bao nhiêu thăng trầm, cậu trở thành anh hùng của thế giới nhẫn giả và lên chức Hokage làng lá. Nhưng câu chuyện này không phải về naruto, mà là về con trai của naruto, chính là Boruto.

[+]Siêu năng lực,Shounen,Phiêu Lưu,Võ Thuật,Hành động,Anime, [+]Nhật Bản [+]2017 [/info] [link]
VipFlim - Vietsub HD
[1*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-1-e40245.html][2*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-2-e40246.html][3*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-3-e40247.html][4*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-4-e40248.html][5*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-5-e40249.html][6*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-6-e40250.html][7*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-7-e40251.html][8*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-8-e40252.html][9*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-9-e40253.html][10*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-10-e40254.html][11*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-11-e40255.html][12*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-12-e40256.html][13*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-13-e40269.html][14*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-14-e40270.html][15*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-15-e40271.html][16*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-16-e40272.html][17*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-17-e40273.html][18*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-18-e40274.html][19*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-19-e40275.html][20*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-20-e40276.html][21*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-21-facebook-e40277.html][22*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-22-facebook-e40278.html][23*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-23-facebook-e40279.html][24*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-24-facebook-e40280.html][25*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-25-facebook-e41960.html][26*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-26-facebook-e44229.html][27*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-27-facebook-e45541.html][28*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-28-facebook-e46353.html][29*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-29-facebook-e46674.html][30*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-30-facebook-e47812.html][31*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-31-facebook-e48712.html][32*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-32-facebook-e48766.html][33*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-33-facebook-e49098.html][34*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-34-facebook-e49519.html][35*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-35-facebook-e49579.html][36*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-36-facebook-e49629.html][37*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-37-facebook-e50057.html][38*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-38-facebook-e51145.html][39*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-39-facebook-e52539.html][40*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-40-facebook-e55152.html][41*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-41-facebook-e57201.html][42*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-42-facebook-e58618.html][43*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-43-facebook-e61166.html][44*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-44-facebook-e62291.html][45*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-45-facebook-e62363.html][46*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-46-facebook-e62414.html][47*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-47-e62518.html][48*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-48-e62594.html][49*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-49-e62662.html][50*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-50-e62778.html][51*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-51-e62858.html][52*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-52-e62931.html][53*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-53-e62986.html][54*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-54-e63056.html][55*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-55-e63127.html][56*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-56-e63197.html][57*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-57-e63405.html][58*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-58-e63478.html][59*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-59-e63866.html][60*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-60-e63986.html][61*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-61-e64133.html][62*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-62-e64234.html][63*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-63-e64517.html][64*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-64-e64571.html][65*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-65-e64739.html][66*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-66-e65131.html][67*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-67-e66725.html][68*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-68-e69126.html][69*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-69-e71325.html][70*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-70-e72823.html][71*http://animehay.tv/phim/boruto-naruto-next-generations-tap-71-e74083.html] [/link] [note!Phim được phát sóng trên. VipFlim.BlogSpot.Com]