Hạ Chí Chưa Tới - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Hạ Chí Chưa Tới
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Full 48/48 VietSub]
[info] [+]Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017) [+] [+]Hạ Chí Chưa Tới, Rush To The Dead Summer 2017 Hạ Chí Chưa Tới (Rush To The Dead Summer) là một trông số ít những bộ phim mang đề tài thanh xuân vườn trường được ra mắt trong năm sau, kể về quãng thời gian trung học của các cô cậu học trò lúc bình lặng, khiến người ta lờ mờ buồn ngủ" như nắng trưa hè, khi lại rực rỡ như hoàng hôn mùa hạ. [+]Tâm Lý - Tình Cảm [+]Trung Quốc [+]2017 [/info] [link] [1*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-1-4955_e52273.html] [2*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-2-4955_e59516.html] [3*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-3-4955_e59718.html] [4*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-4-4955_e59728.html] [5*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-5-4955_e59772.html] [6*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-6-4955_e59773.html] [7*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-7-4955_e60026.html] [8*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-8-4955_e60163.html] [9*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-9-4955_e60211.html] [10*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-10-4955_e60212.html] [11*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-11-4955_e60213.html] [12*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-12-4955_e60349.html] [13*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-13-4955_e60350.html] [14*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-14-4955_e60536.html] [15*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-15-4955_e60537.html] [16*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-16-4955_e60538.html] [17*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-17-4955_e60682.html] [18*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-18-4955_e60734.html] [19*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-19-4955_e60735.html] [20*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-20-4955_e60736.html] [21*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-21-4955_e61049.html] [22*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-22-4955_e61050.html] [23*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-23-4955_e61051.html] [24*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-24-4955_e61052.html] [25*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-25-4955_e61475.html] [26*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-26-4955_e61476.html] [27*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-27-4955_e61665.html] [28*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-28-4955_e61666.html] [29*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-29-4955_e61756.html] [30*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-30-4955_e61757.html] [31*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-31-4955_e62109.html] [32*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-32-4955_e62115.html] [33*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-33-4955_e62260.html] [34*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-34-4955_e62271.html] [35*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-35-4955_e62528.html] [36*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-36-4955_e62639.html] [37*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-37-4955_e62640.html] [38*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-38-4955_e62641.html] [39*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-39-4955_e62923.html] [40*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-40-4955_e62924.html] [41*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-41-4955_e63157.html] [42*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-42-4955_e63158.html] [43*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-43-4955_e63237.html] [44*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-44-4955_e63238.html] [45*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-45-4955_e63431.html] [46*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-46-4955_e63437.html] [47*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-47-4955_e63538.html] [48 - End*http://bilutv.com//xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-48-4955_e63747.html] [/link]