HUYỀN MÔN ĐẠI SƯ - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
HUYỀN MÔN ĐẠI SƯ
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/46/46 Thuyết minh] [info] [+]HUYỀN MÔN ĐẠI SƯ - The Taoism Grandmaster (2018) [+] [+]Phim Huyền Môn Đại Sư , Trong phim Huyền Môn Đại Sư: 3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong, chỉ có vấn đạo giả mang theo thánh giáp nguyên thủy hợp nhất mới có thể giải cứu nhân gian. Vào thời Đông Hán, Lang tộc lập nên U Linh hoàng triều, khắp vùng trung nguyên rộng lớn phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Tiên Minh lo sợ Lang tộc gây hại nhân gian, nên đã tổ chức tìm kiếm thánh giáp và tuyển chọn vấn đạo giả để dẹp trừ tai họa... [+]Phim hành động [+]Trung Quốc [+]2018 [/info] [link] [1*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-1-9932_e107211.html] [2*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-2-9932_e107224.html] [3*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-3-9932_e107230.html] [4*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-4-9932_e107243.html] [5*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-5-9932_e107290.html] [6*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-6-9932_e107314.html] [7*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-7-9932_e107330.html] [8*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-8-9932_e107331.html] [9*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-9-9932_e107390.html] [10*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-10-9932_e107412.html] [11*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-11-9932_e107442.html] [12*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-12-9932_e107445.html] [13*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-13-9932_e107800.html] [14*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-14-9932_e107809.html] [15*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-15-9932_e107875.html] [16*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-16-9932_e107876.html] [17*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-17-9932_e107907.html] [18*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-18-9932_e107910.html] [19*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-19-9932_e107931.html] [20*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-20-9932_e107944.html] [21*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-21-9932_e108014.html] [22*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-22-9932_e108015.html] [23*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-23-9932_e108016.html] [24*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-24-9932_e108017.html] [25*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-25-9932_e108818.html] [26*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-26-9932_e108835.html] [27*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-27-9932_e108836.html] [28*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-28-9932_e108843.html] [29*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-29-9932_e108854.html] [30*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-30-9932_e108861.html] [31*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-31-9932_e108875.html] [32*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-32-9932_e108877.html] [33*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-33-9932_e108894.html] [34*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-34-9932_e108895.html] [35*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-35-9932_e108917.html] [36*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-36-9932_e108918.html] [37*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-37-9932_e109658.html] [38*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-38-9932_e109659.html] [39*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-39-9932_e109665.html] [40*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-40-9932_e109666.html] [41*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-41-9932_e109667.html] [42*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-42-9932_e109668.html] [43*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-43-9932_e109691.html] [44*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-44-9932_e109692.html] [45*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-45-9932_e109695.html] [46*http://phimbathu.com/xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-46-9932_e109696.html]
Dự Phòng : [1*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-1-6845_e80229.html] [2*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-2-6845_e80231.html] [3*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-3-6845_e80234.html] [4*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-4-6845_e80263.html] [5*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-5-6845_e80294.html] [6*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-6-6845_e80296.html] [7*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-7-6845_e80309.html] [8*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-8-6845_e80310.html] [9*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-9-6845_e80364.html] [10*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-10-6845_e80371.html] [11*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-11-6845_e80393.html] [12*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-12-6845_e80396.html] [13*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-13-6845_e80693.html] [14*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-14-6845_e80701.html] [15*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-15-6845_e80757.html] [16*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-16-6845_e80758.html] [17*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-17-6845_e80784.html] [18*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-18-6845_e80788.html] [19*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-19-6845_e80806.html] [20*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-20-6845_e80813.html] [21*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-21-6845_e80864.html] [22*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-22-6845_e80865.html] [23*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-23-6845_e80866.html] [24*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-24-6845_e80867.html] [25*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-25-6845_e80874.html] [26*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-26-6845_e80875.html] [27*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-27-6845_e80876.html] [28*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-28-6845_e80877.html] [29*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-29-6845_e80878.html] [30*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-30-6845_e80879.html] [31*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-31-6845_e81497.html] [32*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-32-6845_e81498.html] [33*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-33-6845_e81499.html] [34*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-34-6845_e81500.html] [35*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-35-6845_e81501.html] [36*http://bilutv.com//xem-phim/huyen-mon-dai-su-the-taoism-grandmaster-2018-tap-36-6845_e81502.html] [/link] [note! Phim Này chiếu theo quý nhé 2 tuần mới có tập mới ]