Mãng Hoang Kỷ - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Mãng Hoang Kỷ
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/65/65 VietSub] [info] [+]Mãng Hoang Kỷ - The Legend of Jade Sword (2018) [+] [+]Mãng Hoang Kỷ, The Legend of Jade Sword 2018 Phim Mãng Hoang Kỷ tựa tiếng Anh The Legend of Jade Sword, là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm Mãng Hoang Kỷ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Mãng Hoang Kỷ có nội dung kể về một đứa bé sinh ra đã bị bệnh hiểm nghèo, vừa hiểu được giá trị của cuộc đời đã phải đếm dần ngày chết. Cô độc gặm nhấm nỗi đau mười tám năm trời cuối cùng cũng không thể tránh được số mệnh, người thanh niên đó mãi mãi ra đi. Chúc các bạn xem phim vui vẻ ! [+]Phim cổ trang, [+]Trung Quốc [+]2018 [/info] [link] [1*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-1-9812_e105534.html] [2*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-2-9812_e105550.html] [3*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-3-9812_e105551.html] [4*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-4-9812_e105552.html] [5*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-5-9812_e105553.html] [6*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-6-9812_e105554.html] [7*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-7-9812_e105565.html] [8*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-8-9812_e105566.html] [9*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-9-9812_e105611.html] [10*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-10-9812_e105617.html] [11*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-11-9812_e105656.html] [12*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-12-9812_e105657.html] [13*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-13-9812_e106029.html] [14*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-14-9812_e106032.html] [15*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-15-9812_e106085.html] [16*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-16-9812_e106092.html] [17*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-17-9812_e106169.html] [18*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-18-9812_e106178.html] [19*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-19-9812_e106560.html] [20*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-20-9812_e106564.html] [21*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-21-9812_e106630.html] [22*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-22-9812_e106636.html] [23*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-23-9812_e106694.html] [24*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-24-9812_e106703.html] [25*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-25-9812_e107189.html] [26*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-26-9812_e107190.html] [27*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-27-9812_e107256.html] [28*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-28-9812_e107268.html] [29*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-29-9812_e107367.html] [30*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-30-9812_e107379.html] [31*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-31-9812_e107667.html] [32*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-32-9812_e107671.html] [33*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-33-9812_e107757.html] [34*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-34-9812_e107759.html] [35*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-35-9812_e107821.html] [36*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-36-9812_e107823.html] [37*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-37-9812_e108204.html] [38*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-38-9812_e108205.html] [39*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-39-9812_e108271.html] [40*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-40-9812_e108272.html] [41*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-41-9812_e108367.html] [42*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-42-9812_e108368.html] [43*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-43-9812_e108711.html] [44*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-44-9812_e108712.html] [45*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-45-9812_e108751.html] [46*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-46-9812_e108755.html] [47*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-47-9812_e108833.html] [48*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-48-9812_e108842.html] [49*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-49-9812_e109188.html] [50*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-50-9812_e109189.html] [51*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-51-9812_e109190.html] [52*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-52-9812_e109191.html] [53*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-53-9812_e109228.html] [54*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-54-9812_e109229.html] [55*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-55-9812_e109536.html] [56*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-56-9812_e109537.html] [57*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-57-9812_e109615.html] [58*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-58-9812_e109616.html] [59*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-59-9812_e109669.html] [60*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-60-9812_e109670.html] [61*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-61-9812_e109951.html] [62*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-62-9812_e109952.html] [63*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-63-9812_e110006.html] [64*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-64-9812_e110007.html] [65 - End*http://phimbathu.com/xem-phim/mang-hoang-ky-the-legend-of-jade-sword-2018-tap-65-9812_e110068.html] [/link]