NOBUNAGA NO SHINOBI: ANEGAWA ISHIYAMA-HEN - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
NOBUNAGA NO SHINOBI: ANEGAWA ISHIYAMA-HEN
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Tập 71 VietSub] [info] [+]Nobunaga no Shinobi - NOBUNAGA NO SHINOBI: ANEGAWA ISHIYAMA-HEN [+] [+]Nobunaga no Shinobi 2016 Bộ phim "Nobunaga no Shinobi"xoay quanh câu chuyện về cô bé Chidori, đó là một cô gái trẻ ninja sống trong thời kỳ chiến quốc của Nhật Bản.Một lần cô bé bị đuối nước trên một con sông và đã được cứu bởi Oda Nobunaga.Chính sự cảm kích cũng như duyên gặp mặt mà cô gái muốn trả ơn cũng như việc phục vụ cho công tác chiến đấu của Nobunaga. Nhưng tuổi đời còn quá nhỏ nên cô phải tiếp tục rèn luyện thêm khả năng tại làng ninja của mình để có thể phục vụ cho Nobunaga trong một tương lai không xa.Năm năm sau cũng là thời khắc cô bé ngày xưa có đủ dũng khí, đủ trí tuệ và sức lực để có thể đương đầu với mọi khó khăn và thử thách trong những cuộc kháng chiến kiến quốc của Nhật Bản. Cả 3 phần 1 2 3 nhé [+]Phim hoạt hình, [+]Nhật Bản [+]2018 [/info] [link] [1*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-1-4857_e45210.html] [2*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-2-4857_e46037.html] [3*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-3-4857_e46582.html] [4*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-4-4857_e47118.html] [5*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-5-4857_e47817.html] [6*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-6-4857_e48232.html] [7*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-7-4857_e49028.html] [8*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-8-4857_e50345.html] [9*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-9-4857_e52468.html] [10*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-10-4857_e54301.html] [11*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-11-4857_e55167.html] [12*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-12-4857_e55516.html] [13*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-13-4857_e56654.html] [14*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-14-4857_e58111.html] [15*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-15-4857_e61402.html] [16*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-16-4857_e61403.html] [17*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-17-4857_e61973.html] [18*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-18-4857_e62538.html] [19*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-19-4857_e63457.html] [20*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-20-4857_e63526.html] [21*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-21-4857_e64307.html] [22*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-22-4857_e64551.html] [23*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-23-4857_e65554.html] [24*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-24-4857_e65784.html] [25*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-25-hd1-4857_e66389.html] [26*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-26-4857_e67304.html] [27*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-27-4857_e67876.html] [28*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-28-4857_e68079.html] [29*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-29-4857_e68310.html] [30*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-30-4857_e69145.html] [31*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-31-4857_e70396.html] [32*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-32-4857_e70397.html] [33*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-33-4857_e70398.html] [34*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-34-4857_e71346.html] [35*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-35-4857_e71613.html] [36*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-36-4857_e72492.html] [37*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-37-4857_e73347.html] [38*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-38-4857_e74049.html] [39*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-39-4857_e74986.html] [40*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-40-4857_e75221.html] [41*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-41-4857_e85873.html] [42*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-42-4857_e85874.html] [43*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-43-4857_e85887.html] [44*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-44-4857_e86505.html] [45*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-45-4857_e86866.html] [46*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-46-4857_e89107.html] [47*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-47-4857_e89108.html] [48*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-48-4857_e89323.html] [49*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-49-4857_e89442.html] [50*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-50-4857_e90244.html] [51*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-51-4857_e90986.html] [52*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-52-4857_e91083.html] [53*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-53-4857_e104620.html] [54*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-54-4857_e104621.html] [55*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-55-4857_e105062.html] [56*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-56-4857_e105987.html] [57*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-57-4857_e105988.html] [58*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-58-4857_e106486.html] [59*http://phimbathu.com/xem-phim/nobunaga-no-shinobi--tap-59-4857_e107371.html] [60*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-9-e64110.html][61*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-10-e64202.html][62*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-11-e64338.html][63*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-12-e64506.html][64*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-13-e64542.html][65*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-14-e64742.html][65*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-15-e65030.html][66*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-16-e65031.html][67*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-17-e66451.html][68*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-18-e67641.html][69*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-19-e70684.html][70**http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-20-e72451.html][71*http://animehay.tv/phim/nobunaga-no-shinobi-anegawa-ishiyama-hen-tap-21-e73679.html][/link]