Overlord II - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Overlord II
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/13/13]
[info] [+]Overlord II - Overlord Season 2 [+] [+]Nội dung Phần 2 của bộ Overlord! [+]Hành Động,Phiêu Lưu,Phép Thuật,Fantasy,Game,Siêu Nhiên, [+]Nhật Bản [+]2018 [/info] [link] [[SV1] 01*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-01/152732.html] [[SV1] 02*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-02/152733.html] [[SV1] 03*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-03/152734.html] [[SV1] 04*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-04/152735.html] [[SV1] 05*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-05/152736.html] [[SV1] 06*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-06/152737.html] [[SV1] 07*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-07/152738.html] [[SV1] 08*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-08/152739.html] [[SV1] 09*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-09/152740.html] [[SV1] 10*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-10/152741.html] [[SV1] 11*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-11/152742.html] [[SV1] 12*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-12/152743.html] [[SV1] 13_END*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-13_END/152744.html] [[SV2] 01*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-01/151047.html] [[SV2] 02*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-02/151474.html] [[SV2] 03*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-03/151572.html] [[SV2] 04*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-04/151874.html] [[SV2] 05*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-05/151875.html] [[SV2] 06*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-06/151975.html] [[SV2] 07*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-07/152061.html] [[SV2] 08*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-08/152141.html] [[SV2] 09*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-09/152244.html] [[SV2] 10*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-10/152451.html] [[SV2] 11*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-11/152461.html] [[SV2] 12*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-12/152581.html] [[SV2] 13_END*http://anime47.com/xem-phim-overlord-ii-ep-13_END/152663.html] [/link]