Owarimonogatari 2nd Season - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Owarimonogatari 2nd Season
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/ 3 /?? Việt Sub] [info] [+]Owarimonogatari 2nd Season - Owarimonogatari 2nd Season (2017) [+] [+]Mùa thứ 2 của Owarimonogatari cũng là mùa thứ 9 của Series Monogatari [+]Hài Hước [+]Nhật Bản [+]2017 [/info] [link] Phần 1 : [1*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-1-e47730.html] [2*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-2-e47731.html] [3*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-3-e47732.html] [4*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-4-e47733.html] [5*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-5-e47734.html] [6*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-6-e47735.html] [7*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-7-e47736.html] [8*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-8-e47737.html] [9*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-9-e47738.html] [10*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-10-e47739.html] [11*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-11-e47740.html] [12*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-12-e47741.html] [13*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-13-e47742.html] [14*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-14-e47743.html] [15 End*http://animehay.tv/phim/bakemonogatari-tap-15-e47744.html]
Phần 2 : [01*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-1-e52373.html] [02*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-2-e52374.html] [03*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-3-e52375.html] [04*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-4-e52376.html] [05*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-5-e52377.html] [06*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-6-e52378.html] [07*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-7-e52379.html] [08*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-8-e52380.html] [09*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-9-e52381.html] [10*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-10-e52382.html] [11 End*http://animehay.tv/phim/nisemonogatari-tap-11-e52383.html]
Phần 3 : [01*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-kuro-tap-1-e52369.html] [02*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-kuro-tap-2-e52370.html] [03*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-kuro-tap-3-e52371.html] [04*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-kuro-tap-4-e52372.html]
Phần 4 : [01*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-1-e52346.html] [02*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-2-e52347.html] [03*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-3-e52348.html] [04*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-4-e52349.html] [05*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-5-e52350.html] [06*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-6-e52351.html] [07*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-7-e52352.html] [08*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-8-e52353.html] [09*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-9-e52354.html] [10*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-10-e52355.html] [11*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-11-e52356.html] [12*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-12-e52357.html] [13*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-13-e52358.html] [14*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-14-e52359.html] [15*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-15-e52360.html] [16*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-16-e52361.html] [17*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-17-e52362.html] [18*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-18-e52363.html] [19*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-19-e52364.html] [20*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-20-e52365.html] [21*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-21-e52366.html] [22*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-22-e52367.html] [23*http://animehay.tv/phim/nekomonogatari-shiro-tap-23-e52368.html]
Phần 5 : [01*http://animehay.tv/phim/hanamonogatari-tap-1-e52329.html] [02*http://animehay.tv/phim/hanamonogatari-tap-2-e52330.html] [03*http://animehay.tv/phim/hanamonogatari-tap-3-e52331.html] [04*http://animehay.tv/phim/hanamonogatari-tap-4-e52332.html] [05*http://animehay.tv/phim/hanamonogatari-tap-5-e52333.html]
Phần 6 : [Full*http://animehay.tv/phim/tsukimonogatari-tap-full-facebook-e52384.html]
Phần 7 : [01*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-1-e52317.html] [02*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-2-e52318.html] [03*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-3-e52319.html] [04*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-4-e52320.html] [05*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-5-e52321.html] [06*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-6-e52322.html] [07*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-7-e52323.html] [08*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-8-e52324.html] [09*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-9-e52325.html] [10*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-10-e52326.html] [11*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-11-e52327.html] [12*http://animehay.tv/phim/owarimonogatari-tap-12-e52328.html]
Phần 8 : [01*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-1-e52334.html] [02*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-2-e52335.html] [03*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-3-e52336.html] [04*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-4-e52337.html] [05*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-5-e52338.html] [06*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-6-e52339.html] [07*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-7-e52340.html] [08*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-8-e52341.html] [09*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-9-e52342.html] [10*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-10-e52343.html] [11*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-11-e52344.html] [12*http://animehay.tv/phim/koyomimonogatari-tap-12-e52345.html]
Phần 9 : [01*http://phimbathu.com/xem-phim/owarimonogatari-2nd-season--tap-1-8290_e86766.html] [02*http://phimbathu.com/xem-phim/owarimonogatari-2nd-season--tap-2-8290_e86881.html] [03*http://phimbathu.com/xem-phim/owarimonogatari-2nd-season--tap-3-8290_e87757.html] [/link] [note! vì Flim có 9 Phần nên ad úp dần nhé một mình ôm ko hết :v ]