Quỹ Trung Mỹ Nhân - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Quỹ Trung Mỹ Nhân
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Full 34/34 VietSub - Thuyết Minh]
[info] [+]Quỹ Trung Mỹ Nhân - Beauties in the Closet (2018) [+] [+]Quỹ Trung Mỹ Nhân - Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ 2 (2018) Quỹ Trung Mỹ Nhân - Beauties in the Closet được chuyển thể từ tiểu thuyết Yên chi túy của tác giả Thủy Hợp. Câu chuyện bắt đầu khi hai tỷ muội hồ tộc ở Ly Sơn - Hoàng Kinh Phụng và Hồ Phi Loan được chọn vào cung ngăn cản nhiệm vụ truy sát hồ tộc của hoàng thất. Hai tỷ muội họ vô tình bị cuốn vào những âm mưu thâm hiểm, tranh giành quyền lực chốn hậu cung... Quỹ Trung Mỹ Nhân có sự tham gia của Trương Thiên Ái, Kim Thần, Trần Dao, Hàn Đống, Trần Nhược Hiên, Châu Du Dân... [+]Cổ Trang - Thần Thoại [+]Trung Quốc [+]2018 [/info] [link] [1*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-1-2780_e31594.html] [2*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-2-2780_e75832.html] [3*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-3-2780_e75833.html] [4*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-4-2780_e75835.html] [5*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-5-2780_e75840.html] [6*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-6-2780_e75841.html] [7*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-7-2780_e75842.html] [8*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-8-2780_e76059.html] [9*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-9-2780_e76060.html] [10*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-10-2780_e76062.html] [11*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-11-2780_e76064.html] [12*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-12-2780_e76065.html] [13*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-13-2780_e76072.html] [14*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-14-2780_e76073.html] [15*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-15-2780_e76096.html] [16*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-16-2780_e76245.html] [17*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-17-2780_e76246.html] [18*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-18-2780_e76247.html] [19*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-19-2780_e76248.html] [20*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-20-2780_e76249.html] [21*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-21-2780_e76250.html] [22*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-22-2780_e76518.html] [23*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-23-2780_e76519.html] [24*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-24-2780_e76529.html] [25*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-25-2780_e76530.html] [26*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-26-2780_e76531.html] [27*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-27-2780_e76532.html] [28*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-28-2780_e76535.html] [29*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-29-2780_e76555.html] [30*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-30-2780_e76787.html] [31*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-31-2780_e76788.html] [32*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-32-2780_e76789.html] [33*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-33-2780_e76793.html] [34 - End*http://bilutv.com//xem-phim/quy-trung-my-nhan-beauties-in-the-closet-2018-tap-34-2780_e76794.html] [/link]