Quý Tử Nhà Giàu - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Quý Tử Nhà Giàu
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Tập 50 raw Vietsub] [info] [+]Quý Tử Nhà Giàu - Rich Family's Son (2018) [+] [+]Quý Tử Nhà Giàu, Rich Family's Son 2018 Phim Quý Tử Nhà Giàu... Lee Kwang Jae (Kim Ji Hoon) là con trai của một gia đình giàu có nhưng tính cách chưa trưởng thành. Bố của anh qua đời, để lại một món nợ khổng lồ. Vì bố, Lee Kwang Jae còng lưng ra đi trả nợ. Kim Young Ha (Kim Joo Hyun), một cô gái lạc quan, vui vẻ, đã đứng ra giúp đỡ Lee Kwang Jae. Chúc các bạn xem phim vui vẻ ! [+]Phim tâm lý, [+]Hàn Quốc [+]2018 [/info] [link] [1*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-1-9572_e103196.html] [2*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-2-9572_e103198.html] [3*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-3-9572_e103219.html] [4*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-4-9572_e103221.html] [5*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-5-9572_e103243.html] [6*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-6-9572_e103244.html] [7*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-7-9572_e103711.html] [8*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-8-9572_e103719.html] [9*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-9-9572_e103745.html] [10*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-10-9572_e103746.html] [11*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-11-9572_e104080.html] [12*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-12-9572_e104085.html] [13*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-13-9572_e104119.html] [14*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-14-9572_e104120.html] [15*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-15-9572_e104121.html] [16*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-16-9572_e104122.html] [17*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-17-9572_e104123.html] [18*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-18-9572_e104532.html] [19*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-19-9572_e104533.html] [20*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-20-9572_e104534.html] [21*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-21-9572_e105059.html] [22*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-22-9572_e105060.html] [23*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-23-9572_e105477.html] [24*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-24-9572_e105479.html] [25*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-25-9572_e105530.html] [26*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-26-9572_e105531.html] [27*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-27-9572_e105938.html] [28*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-28-9572_e105940.html] [29*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-29-9572_e106062.html] [30*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-30-9572_e106063.html] [31 *http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-31-9572_e106064.html] [32*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-32-9572_e106065.html] [33*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-33-9572_e106537.html] [34*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-34-9572_e107092.html] [35*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-35-9572_e107102.html] [36*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-36-9572_e107104.html] [37*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-37-9572_e107155.html] [38*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-38-9572_e107156.html] [39*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-39-9572_e107157.html] [40*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-40-9572_e107158.html] [41*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-41-9572_e108128.html] [42*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-42-9572_e108130.html] [43*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-43-9572_e108140.html] [44*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-44-9572_e108142.html] [45*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-45-9572_e108155.html] [46*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-46-9572_e108156.html] [47*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-47-9572_e108157.html] [48*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-48-9572_e108158.html] [49 - a - RAW*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-49-9572_e108650.html] [49 -b - RAW*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-49--b-9572_e109089.html] [50 - a - RAW*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-50-9572_e108651.html] [50 - b - RAW*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-50---b-9572_e109090.html] [51 - Preview*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-51-9572_e108652.html] [52 - Preview*http://phimbathu.com/xem-phim/quy-tu-nha-giau-rich-familys-son-2018-tap-52-9572_e108653.html] [/link]