Tân Lộc Đỉnh Ký - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Tân Lộc Đỉnh Ký
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Full 50/50 Thuyết minh] [info] [+]Tân Lộc Đỉnh Ký - The Deer and the Cauldron (2014) [+] [+]Tân Lộc Đỉnh Ký, The Deer and the Cauldron 2014 Phim Tân Lộc Đỉnh ký là câu chuyện về Vi Tiểu Bảo từ nhỏ đã chán ghét học võ công, suốt ngày chỉ lo rong chơi, chọc phá mọi người. Một ngày nọ, Tổng Đà chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam lẻn vào cung nhằm ám sát trọng thần của triều đình nhà Thanh là Ngao Bái. Sự việc bất thành, ông bị thương và chạy vào Lệ Xuân Viện ẩn náu, được Tiểu Bảo cứu thoát. Trần Cận Nam thấy Tiểu Bảo là người tính tình lanh lẹ nên nhận anh làm đệ tử. Vua Khang Hy phái viên thái giám Hải đại phu và người ngự muội của mình là Kiến Ninh công chúa xuống phía Nam tìm kiếm cao thủ, nhằm mục đích giúp triều đình tiêu diệt gian thần Ngao Bái. Gặp Vi Tiểu Bảo, họ tưởng anh có võ công cao cường nên quyết định mời Tiểu Bảo về cung. Từ đó, Tiểu Bảo luôn may nắm lập nhiều công trạng nên được Khang Hy trọng dụng và trở thành người có thế lực nhất trong triều. Tuy nhiên, vì vừa là đệ tử của Trần Cận Nam lại vừa là một đại thần của triều đình, Tiểu Bảo vô cùng khó xử… [+]Phim hài hước,Phim võ thuật,Phim cổ trang, [+]Trung Quốc [+]2015 [/info] [link] [1*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-1-3139_e23183.html] [2*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-2-3139_e23184.html] [3*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-3-3139_e23185.html] [4*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-4-3139_e23186.html] [5*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-5-3139_e23187.html] [6*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-6-3139_e23188.html] [7*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-7-3139_e23189.html] [8*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-8-3139_e23190.html] [9*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-9-3139_e23191.html] [10*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-10-3139_e23192.html] [11*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-11-3139_e23193.html] [12*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-12-3139_e23194.html] [13*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-13-3139_e23195.html] [14*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-14-3139_e23196.html] [15*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-15-3139_e23197.html] [16*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-16-3139_e23198.html] [17*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-17-3139_e23199.html] [18*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-18-3139_e23200.html] [19*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-19-3139_e23201.html] [20*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-20-3139_e23202.html] [21*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-21-3139_e23203.html] [22*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-22-3139_e23204.html] [23*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-23-3139_e23205.html] [24*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-24-3139_e23206.html] [25*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-25-3139_e23207.html] [26*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-26-3139_e23208.html] [27*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-27-3139_e23209.html] [28*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-28-3139_e23210.html] [29*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-29-3139_e23211.html] [30*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-30-3139_e23212.html] [31*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-31-3139_e23213.html] [32*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-32-3139_e23214.html] [33*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-33-3139_e23215.html] [34*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-34-3139_e23216.html] [35*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-35-3139_e23217.html] [36*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-36-3139_e23218.html] [37*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-37-3139_e23219.html] [38*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-38-3139_e23220.html] [39*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-39-3139_e23221.html] [40*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-40-3139_e23222.html] [41*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-41-3139_e23223.html] [42*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-42-3139_e23224.html] [43*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-43-3139_e23225.html] [44*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-44-3139_e23226.html] [45*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-45-3139_e23227.html] [46*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-46-3139_e23228.html] [47*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-47-3139_e23229.html] [48*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-48-3139_e23230.html] [49*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-49-3139_e23231.html] [50 - End*http://phimbathu.com/xem-phim/tan-loc-dinh-ky-the-deer-and-the-cauldron-2014-tap-50-3139_e23232.html] [/link]