Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018 - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
  Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Full 37/37 VietSub + Thuyết Minh] [info] [+]Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018 - New Smiling Proud Wanderer (2018) [+] [+]Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018, New Smiling Proud Wanderer (2018) Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018 có độ dài 30 tập và sẽ phát sóng vào 26/2. Danh sách diễn viên tham gia trong phim. Một số nhân vật chú ý trong phim bao gồm: Đinh Quán Sâm vào vai Lệnh Hồ Xung, Trần Tấn vai Lâm Bình Chi, Tiết Hạo Tịnh vai Nhậm Doanh Doanh, Lý Hạo Hàn (Nhạc Bất Quần), Vương Giai Trữ (Nhậm Ngã Hành), Kim Giai Kiệt (Hướng Vấn Thiên), Lưu Gia Đồng (Lam Phượng Hoàng), Quý Đông Nhiên (Điền Bá Quang), Khương Trác Quân (Nghi Lâm) [+]Võ Thuật - Kiếm Hiệp [+]Trung Quốc [+]2018 [/info] [link] [1*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-1-6558_e76358.html] [2*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-2-6558_e76369.html] [3*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-3-6558_e76372.html] [4*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-4-6558_e76378.html] [5*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-5-6558_e76381.html] [6*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-6-6558_e76382.html] [7*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-7-6558_e76383.html] [8*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-8-6558_e76406.html] [9*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-9-6558_e76659.html] [10*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-10-6558_e76690.html] [11*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-11-6558_e76668.html] [12*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-12-6558_e76669.html] [13*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-13-6558_e76670.html] [14*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-14-6558_e76680.html] [15*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-15-6558_e76909.html] [16*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-16-6558_e76913.html] [17*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-17-6558_e76922.html] [18*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-18-6558_e76926.html] [19*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-19-6558_e76957.html] [20*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-20-6558_e76958.html] [21*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-21-6558_e77186.html] [22*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-22-6558_e77187.html] [23*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-23-6558_e77188.html] [24*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-24-6558_e77194.html] [25*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-25-6558_e77202.html] [26*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-26-6558_e77221.html] [27*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-27-6558_e77522.html] [28*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-28-6558_e77529.html] [29*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-29-6558_e77531.html] [30*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-30-6558_e77534.html] [31*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-31-6558_e77536.html] [32*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-32-6558_e77537.html] [33*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-33-6558_e77882.html] [34*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-34-6558_e77886.html] [35*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-35-6558_e77896.html] [36*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-36-6558_e77900.html] [37 - End*http://bilutv.com//xem-phim/tan-tieu-ngao-giang-ho-2018-new-smiling-proud-wanderer-2018-tap-37-6558_e77901.html] [/link]