Thế Lực Cạnh Tranh - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Thế Lực Cạnh Tranh
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Tập 36 Thuyết minh] [info] [+]Thế Lực Cạnh Tranh - Fighting Time (2017) [+] [+]Thế Lực Cạnh Tranh, Fighting Time 2017 Phim Thế Lực Cạnh Tranh kể câu chuyện về tập đoàn mỹ phẩm Trác Áo. Khi bị lâm vào tình cảnh khốn khó, Tổng giám đốc công ty Thẩm Trí Trạch quyết định tuyển dụng quản lý cấp cao Hứa Nặc với mức lương hấp dẫn để giải quyết các vấn đề trong công ty. Hứa Nặc “thay máu” toàn bộ công ty, thực hiện một cuộc cải cách lớn, chính điều đó đã gây ảnh hưởng đến lợi ích của các nhân viên lâu năm. Phó Chủ tịch Dư Thu Mỹ âm thầm hợp tác với họ để loại trừ Hứa Nặc. [+]Phim tâm lý, [+]Trung Quốc [+]2018 [/info] [link] [1*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-1-9924_e107143.html] [2*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-2-9924_e107144.html] [3*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-3-9924_e107145.html] [4*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-4-9924_e107222.html] [5*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-5-9924_e107286.html] [6*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-6-9924_e107530.html] [7*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-7-9924_e107531.html] [8*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-8-9924_e107532.html] [9*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-9-9924_e107780.html] [10*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-10-9924_e107781.html] [11*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-11-9924_e107782.html] [12*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-12-9924_e107873.html] [13*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-13-9924_e107874.html] [14*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-14-9924_e108037.html] [15*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-15-9924_e108038.html] [16*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-16-9924_e108106.html] [17*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-17-9924_e108246.html] [18*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-18-9924_e108247.html] [19*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-19-9924_e108322.html] [20*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-20-9924_e108456.html] [21*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-21-9924_e108457.html] [22*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-22-9924_e108503.html] [23*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-23-9924_e108655.html] [24*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-24-9924_e108656.html] [25*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-25-9924_e108770.html] [26*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-26-9924_e108771.html] [27*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-27-9924_e108846.html] [28*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-28-9924_e108948.html] [29*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-29-9924_e108986.html] [30*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-30-9924_e109054.html] [31*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-31-9924_e109176.html] [32*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-32-9924_e109177.html] [33*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-33-9924_e109230.html] [34*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-34-9924_e109231.html] [35*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-35-9924_e109312.html] [36*http://phimbathu.com/xem-phim/the-luc-canh-tranh-fighting-time-2017-tap-36-9924_e109350.html] [/link]