Nhiệt Huyết Cuồng Lam - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Nhiệt Huyết Cuồng Lam
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/36/36 Vietsub]
[info] [+]Nhiệt Huyết Cuồng Lam - Basketball Fever (2018) [+] [+]Nhiệt Huyết Cuồng Lam, Basketball Fever 2018 Phim Nhiệt Huyết Cuồng Lam Kể về chủ đề bóng rổ của các bạn trẻ đầy nhiệt huyết học tập tại đại học Hoa Dương. Những ước mơ hoài bảo đam mê của tuổi thanh xuân sẽ được gửi gắm qua phim. Chúc các bạn xem phim vui vẻ! [+]Phim tâm lý,Phim âm nhạc, [+]Trung Quốc [+]2018 [/info] [link] [1*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-1-9898_e106722.html] [2*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-2-9898_e106723.html] [3*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-3-9898_e106724.html] [4*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-4-9898_e106725.html] [5*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-5-9898_e106726.html] [6*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-6-9898_e106727.html] [7*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-7-9898_e106728.html] [8*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-8-9898_e106810.html] [9*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-9-9898_e106811.html] [10*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-10-9898_e106812.html] [11*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-11-9898_e106813.html] [12*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-12-9898_e106814.html] [13*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-13-9898_e107953.html] [14*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-14-9898_e107957.html] [15*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-15-9898_e107958.html] [16*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-16-9898_e108039.html] [17*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-17-9898_e108040.html] [18*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-18-9898_e108041.html] [19*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-19-9898_e108042.html] [20*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-20-9898_e108060.html] [21*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-21-9898_e108061.html] [22*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-22-9898_e108062.html] [23*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-23-9898_e108063.html] [24*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-24-9898_e108064.html] [25*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-25-9898_e109337.html] [26*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-26-9898_e109338.html] [27*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-27-9898_e109339.html] [28*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-28-9898_e109348.html] [29*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-29-9898_e109367.html] [30*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-30-9898_e109368.html] [31*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-31-9898_e109369.html] [32*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-32-9898_e109370.html] [33*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-33-9898_e109466.html] [34*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-34-9898_e109467.html] [35*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-35-9898_e109470.html] [36*http://phimbathu.com/xem-phim/nhiet-huyet-cuong-lam-basketball-fever-2018-tap-36-9898_e109471.html] [/link]