Vạn Giới Tiên Tung - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Vạn Giới Tiên Tung
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Tập: 40/?? VietSub] [info] [+]Vạn Giới Tiên Tung - HD Vietsub [+] [+]

Mỗi bông hoa là 1 thế giới, 
Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma 
Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm 
Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt 
Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới 
Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

[+]CN Animation,Tiên Hiệp, [+]Nhật Bản [+]2018 [/info] [link]
VipFlim - Vietsub HD
[1*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-1-e62862.html][2*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-2-e62898.html][3*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-3-e62929.html][4*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-4-e62932.html][5*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-5-e62955.html][6*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-6-e62956.html][7*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-7-e62976.html][8*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-8-e62978.html][9*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-9-e62992.html][10*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-10-e63035.html][11*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-11-e63060.html][12*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-12-e63101.html][13*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-13-e63129.html][14*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-14-e63175.html][15*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-15-e63208.html][16*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-16-e63239.html][17*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-17-e63388.html][18*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-18-e63446.html][19*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-19-e63473.html][20*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-20-e63745.html][21*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-21-e63863.html][22*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-22-e63914.html][23*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-23-e63929.html][24*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-24-e64099.html][25*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-25-e64129.html][26*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-26-e64187.html][27*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-27-e64325.html][28*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-28-e64334.html] [29*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-29-e64403.html][30*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-30-e64482.html][31*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-31-e64514.html][32*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-32-e64540.html][33*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-33-e64583.html][34*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-34-e64625.html][35*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-35-e64736.html][36*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-36-e64812.html][37*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-37-e64894.html][38*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-38-e64935.html][39*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-39-e65113.html][40*http://animehay.tv/phim/van-gioi-tien-tung-tap-40-e65219.html] [/link] [note!Phim được phát sóng trên. VipFlim.BlogSpot.Com]