Vân Tịch Truyện - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Vân Tịch Truyện
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/48/48 Vietsub] [info] [+]Vân Tịch Truyện - Legend Of Yun Xi (2018) [+] [+]Vân Tịch Truyện, Legend Of Yun Xi 2018 Phim Vân Tịch Truyện xoay quanh Hàn Vân Tịch (Cúc Tịnh Y) - người xuất thân là con nhà y, tuy khuôn mặt xấu xí do nhiễm độc dược nhưng lại tốt bụng, thiện lương. Vân Tịch tinh thông y thuật, thông minh cơ trí nên phải chịu cảnh bị người khác ghen ghét đố kỵ. Nàng được hoàng đế ban hôn với Tần vương Long Phi Dạ (Trương Triết Hãn), đến Tần Vương phủ làm một vương phi hữu danh vô thực. Dựa vào tài năng của mình, Vân Tịch cứu được Mục Thanh Vũ và Thiên Ninh thái tử, giải độc cho bách tính, lại quen biết Độc Cốc Chi Vương Cố Thất Thiếu (Mễ Nhiệt). Trải qua nhiều biến cố, y thuật của Vân Tịch ngày càng được nâng cao, nàng cũng giành được tình yêu của Tần vương. Các bạn xem phim vui vẻ nhé! [+]Phim tâm lý,Phim võ thuật,Phim thần thoại,Phim cổ trang, [+]Trung Quốc [+]2018 [/info] [link] [1*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-1-10065_e109508.html] [2*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-2-10065_e109509.html] [3*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-3-10065_e109510.html] [4*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-4-10065_e109512.html] [5*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-5-10065_e109513.html] [6*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-6-10065_e109514.html] [7*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-7-10065_e109515.html] [8*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-8-10065_e109551.html] [9*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-9-10065_e109552.html] [10*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-10-10065_e109553.html] [11*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-11-10065_e109554.html] [12*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-12-10065_e109555.html] [13*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-13-10065_e109557.html] [14*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-14-10065_e109573.html] [15*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-15-10065_e109581.html] [16*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-16-10065_e109582.html] [17*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-17-10065_e109588.html] [18*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-18-10065_e109589.html] [19*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-19-10065_e109590.html] [20*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-20-10065_e109591.html] [21*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-21-10065_e109602.html] [22*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-22-10065_e109603.html] [23*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-23-10065_e109604.html] [24*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-24-10065_e109605.html] [25*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-25-10065_e109606.html] [26*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-26-10065_e109607.html] [27*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-27-10065_e109608.html] [28*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-28-10065_e109609.html] [29*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-29-10065_e109610.html] [30*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-30-10065_e109611.html] [31*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-31-10065_e109612.html] [32*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-32-10065_e109613.html] [33*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-33-10065_e109649.html] [34*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-34-10065_e109650.html] [35*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-35-10065_e109651.html] [36*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-36-10065_e109682.html] [37*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-37-10065_e109683.html] [38*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-38-10065_e109684.html] [39*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-39-10065_e109685.html] [40*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-40-10065_e109686.html] [41*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-41-10065_e109687.html] [42*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-42-10065_e109688.html] [43*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-43-10065_e109689.html] [44*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-44-10065_e109779.html] [45*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-45-10065_e109780.html] [46*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-46-10065_e109781.html] [47*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-47-10065_e109782.html] [48 - End*http://phimbathu.com/xem-phim/van-tich-truyen-legend-of-yun-xi-2018-tap-48-10065_e109783.html] [/link]