Yêu Thần Ký - Anime Hay | Phim Anime | Xem Anime | Anime Vietsub | Anime HD Online
Nếu không xem được hãy để lại bình luận phía dưới Phim để ADMIN sửa lỗi.Giờ Cao điểm sever có lúc bị quá tải các bạn chỉ cần đợi 1 lúc và load lại phim là xem bình thường. BQT vipflim !
Yêu Thần Ký
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Tập: 80/80 VietSub]
[info] [+]Yêu Thần Ký - HD Vietsub [+] [+]
Nie Li, Chiến Sĩ Thần Quỷ mạnh nhất, trong quá khứ của mình, anh ta đang đứng ở đỉnh cao của thế giới. Tuy nhiên, anh ta đã bị mất cuộc sống của mình trong trận chiến với các Hoàng Đế, Nhà Hiền Triết và Sáu Vị Thần Thú, linh hồn của anh ấy đã được tái sinh sau đó và trở lại quá khứ khi anh 13 tuổi. Mặc dù anh ta là người yếu nhất trong lớp học của mình và với tài năng thấp nhất, còn linh hồn đạt cảnh giới cao nhất, nhưng với sự hiểu biết mà anh ấy đã tích lũy được từ cuộc sống trước đây của mình, anh đã được đào tạo nhanh hơn bất cứ ai khác. Anh ta cố gắng bảo vệ thành phố mà trong tương lai sắp tới bị tấn công bởi Cơn Gió Tuyết do Thần Quỷ Tuyết tạo ra và cuối cùng thành phố bị phá hủy cũng như người anh ấy yêu, bạn bè và gia đình của anh đã chết trong cuộc chiến. Đọc Đi Rồi Bít Diễn Biến Ra Sao!!!!
[+]Trùng Sinh,Huyền Ảo,CN Animation, [+]Nhật Bản [+]2017 [/info] [link]
VipFlim - Vietsub HD
[1*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-1-e53659.html][2*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-2-e53660.html][3*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-3-e53661.html][4*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-4-e53662.html][5*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-5-e53663.html][6*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-6-e53664.html][7*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-7-e53665.html][8*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-8-e53666.html][9*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-9-e53667.html][10*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-10-e53668.html][11*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-11-e53669.html][12*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-12-e53670.html][13*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-13-e53671.html][14*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-14-e53672.html][15*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-15-e53673.html][16*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-16-e53674.html][17*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-17-e53675.html][18*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-18-e53676.html][19*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-19-e53677.html][20*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-20-e53678.html][21*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-21-e53679.html][22*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-22-e53680.html][23*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-23-e53681.html][24*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-24-e53682.html][25*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-25-e53683.html][26*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-26-e53684.html][27*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-27-e53685.html][28*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-28-e53686.html][29*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-29-e53687.html][30*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-30-e53688.html][31*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-31-e53689.html][32*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-32-e53690.html][33*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-33-e53691.html][34*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-34-e53692.html][35*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-35-e53693.html][36*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-36-e53694.html][37*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-37-e53695.html][38*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-38-e53696.html][39*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-39-e53697.html][40*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-40-e53698.html][41*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-41-facebook-e55136.html][42*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-42-facebook-e55523.html][43*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-43-facebook-e57086.html][44*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-44-facebook-e57260.html][45*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-45-facebook-e57755.html][46*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-46-facebook-e59107.html][47*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-47-facebook-e60533.html][48*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-48-facebook-e61171.html][49*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-49-facebook-e61210.html][50*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-50-facebook-e62294.html][51*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-51-facebook-e62318.html][52*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-52-e62524.html][53*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-53-e62547.html][54*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-54-e62565.html][55*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-55-e62580.html][56*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-56-e62588.html][57*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-57-e62597.html][58*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-58-e62616.html][59*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-59-e62626.html][60*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-60-e62672.html][61*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-61-e62700.html][62*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-62-e62781.html][63*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-63-e62809.html][64*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-64-e62863.html][65*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-65-e62897.html][66*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-66-e62936.html][67*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-67-e62972.html][68*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-68-e62988.html][69*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-69-e63034.html][70*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-70-e63061.html][71*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-71-e63102.html][72*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-72-e63130.html][73*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-73-e63176.html][74*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-74-e63209.html][75*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-75-e63240.html][76*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-76-e63389.html][77*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-77-e63445.html][78*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-78-e63474.html][79*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-79-e63746.html][80-end*http://animehay.tv/phim/yeu-than-ky-tap-80-e63864.html] [/link] [note!Phim được phát sóng trên. VipFlim.BlogSpot.Com]